Galerija

Čia gyvena dirbiniai, kurie jau rado namus.


Gilus miškas

Raguoti, lapuoti, uokse akį merkiantys, samanom kvepiantys… Giliausio miško vidury kerai skleidžiasi gėlių žiedais, varva rasos lašais. O virš šito miško Saulė dangum aukso ratuose rieda, Aušrinė kasas šukuoja, o jaunas Mėnuo svajones augina. Viskas gyva ir iš tikrųjų – kaip pasakoj.


Seni ženklai

Margi, raibi, raštuoti, probočių užkalbėjimus šnabždantys, pasaulio pradžią menantys.

Tie ženklai – surankioti ir savaip sudėlioti iš tradicinių baltiškų audimo raštų ir medžio drožinių, iš storų etnografijos knygų ir simbolių žinynų. Iškalbingi savo reikšmėmis, stiprūs senovės tikėjimo galiom.